Elementor #550

Om os

Vi er et lille entreprenørfirma der har 46 år på bagen, og ejes ligeligt af 

far og søn.

Vi har siden midten af 90erne specialiseret os mere og mere i naturgenopretning med gravning af vandhuller, oprensning af vandhuller, genslyngning af vandløb, vådområder for kommuner, minivådområder for landbruget.

Vi udfører en del drænarbejde samt reparation af dræn.

En af de største opgaver var i 2011 da vi fik opgaven med at etablere en

boreplads  ( Løve 1 ) til en eftersøgning af olie da pladsen var etableret blev vi engageret til at fjerne det opborede materiale, samt levering af brændstof og mindre reservedele, for til slut at fjerne pladsen igen.

En anden større kunde er Givskud Zoo hvor vi laver mange forskellige ting, bla. jordarbejde mv. i det nye brillebjørne anlæg.

  

Nygravet vandhul
Vinterbillede af vandhul