Præstevejens jord og vandhuller A/S

Vi udfører

Vores ydelser består af mange ting:

Det vi brænder mest for, er jo gravning og oprensning af vandhuller, genslyngning af vandløb, etablering af vådområder dræning, rensning af dræn og vandløb mange former for jordarbejde.

Tømning og rensning af vandhuller og søer

Gravning af nye vandhuller og fiskesøer

Genslyngning af vandløb og naturgenopretning

Gravning af minivådområder

Udgravning/klargøring for byggeri

Opbygning af sandpuder