Præstevejens jord og vandhuller A/S

Vi Udfører:

Tømning og rensning af vandhuller og søer !

Gravning af nye vandhuller og fiskesøer !

Genslyngning af vandløb og naturgenopretning !

Gravning af minivådområder ( vi har GPS på maskinen ) !

Udgravning/klargøring for byggeri !

Opbygning af sandpuder !

 

Vores ydelser

Vores ydelser består af mange ting:

det vi brænder mest for, er jo gravning og oprensning af vandhuller, genslyngning af vandløb, etablering af vådområder

dræning, rensning af dræn og vandløb

mange former for jordarbejde.

Genslyngning af Vejle Å

Isætning af nye lejer i møllehjul

Oprenset vandhul på Fynsk efterskole
Ny sti på Riis Plejehjem
Nygravet vandhul.
Skiltet ved borepladsen.
Nygravet vandhul
Nygravet vandhul.
Genslyngning af Vejle å
Afgravning af muld forud for etablering af boreplads Løve 1
Skematisk billede af boringen.
Lidt træfældning.
Afskærmning ved møddingsplads i Zoo
Indkik ved det nye bjørneanlæg
Sti ved det nye pingvinanlæg
Pingvinanlæget
Pingvinanlæget med pingviner