Vi udfører

Vi udfører en bred vifte af tjenester, herunder tømning og rensning af vandhuller og søer, gravning af nye vandhuller og fiskesøer, genslyngning af vandløb og naturgenopretning, gravning af minivådområder, udgravning/klargøring til byggeri samt opbygning af sandpuder.

Vandhuller

Anlæg

genslyngning

Vådområder

Diverse

Nyt vådområde

Vi har været med til at etablere et nyt vådområde syd for Roslev. Det har Skive kommune lavet en lille video omkring.